Samen scherp op veiligheid

Ons werk brengt veiligheidsrisco's met zich mee, voor onszelf en voor onze omgeving. Sommige werkzaamheden die wij moeten uitvoeren kunnen zelfs levensgevaarlijk zijn. Veiligheid is daarom topprioriteit binnen Strukton. Veiligheid gaat voor alles, altijd en overal, dag en nacht. Alleen dan zijn wij 24Safe.

Veilig werken doen we samen door alert te zijn en mogelijk onveilige situaties met elkaar te bespreken: Denk, Deel, Waarschuw, Veilig!

Veiligheid is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Bespreek je twijfels en meld gevaarlijke situaties, incidenten, ongevallen en mogelijke verbeteringen. Zo leren wij van elkaar en van ongewenste gebeurtenissen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen plezierig, gezond en veilig alle werkzaamheden uitvoert. Het is onze ambitie dat niemand gewond raakt. Denk, Deel en Waarschuw, want alleen zo kunnen we ongevallen voorkomen.

Samen zijn we altijd scherp op veiligheid: 24/7, 24Safe!

Animatie 24SAFE


Strukton Civiel 24SAFE


24-Safe beleid

24 Safe Beleid

Download PDF 24-Safe beleid